Iedere leerling
op de juiste plek
iedere leerling op de juiste plek
Iedere leerling
op de juiste plek

ESF

01-01-2023
SPON VSO De Stroom ontvangt ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding


De minister van SZW heeft ESF-subsidie toegezegd aan de gemeente Dordrecht, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Rijnmond voor schooljaar 2021-2022 een aanvraag voor Coronacrisisfonds REACT-EU heeft ingediend voor PrO en vso.
Voor SPON VSO De Stroom betekent dit een ESF-subsidiebedrag van circa € 38.500.

SPON De Stroom investeert de extra ESF-middelen in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing / arbeidsintegratie van de eigen leerlingen. De ESF-middelen worden gebruikt om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren met een breed gevarieerd
up-to-date aanbod van praktijkvakken in de midden- en bovenbouw van de school, zoals techniek, groen, keuken/komen, Zedemo, maar ook de LOL-plekken (leren op locatie) en de externe stagepraktijk.

Europees Sociaal Fonds
Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers.
Voor PrO/vso in Nederland is € 16,5 miljoen ESF-subsidie beschikbaar gesteld voor de periode
2020-2021, vanuit het Coronacrisisfonds REACT-EU voor PrO/vso € 16,5 miljoen voor 2020-2021 en
€ 25 miljoen voor 2021-2022. De subsidie wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio's in Nederland. De extra ESF REACT-EU middelen worden door PrO/vso aangewend om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren, zodat de mogelijkheden tot arbeidsinpassing van de leerlingen worden vergroot in de context van de COVID-19-pandemie en crisisherstel.