Iedere leerling
op de juiste plek
iedere leerling op de juiste plek
Iedere leerling
op de juiste plek

Onze school

De Stroom valt onder: Stichting Speciaal Onderwijs Drechtsteden e.o. en werkt onder de naam SPON, "SPecialisten in aangepast ONderwijs". De Stroom is een bijzonder neutrale school voor zeer moeilijk lerenden. Neutraal betekent dat de school open staat voor iedereen en respect heeft voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. De school is gehuisvest aan de Reeweg zuid 22 te Dordrecht. Vanuit de wet Passend Onderwijs is de Stroom onderdeel van het samenwerkings verband Passend onderwijs Dordrecht.


Alle leerlingen van VSO De Stroom hebben een verstandelijke beperking. De school heeft te maken met sociaal-emotionele problematiek ( m.n. de acceptatie van de beperking, het gebrek aan zelfvertrouwen, slecht zelfbeeld, faalangst en gedragsproblematiek). In het lesprogramma komt dit aspect daarom structureel aan bod. Door de wetsverandering dat ieder kind recht heeft op passend onderwijs merken we dat de leerlingpopulatie sterk verandert: we krijgen steeds meer leerlingen die extra zorg nodig hebben op het gebied van gedrag en/of leerlingen met een specifieke behoefte.