Iedere leerling
op de juiste plek
Iedere leerling
op de juiste plek
iedere leerling op de juiste plek

Leerlingraad

De leerlingraad op De Stroom:


        

In de leerlingraad van de Stroom zit uit iedere groep één leerling. Ongeveer één keer in de 6 weken vergaderen we onder leiding van juf Lies. De vergadering verloopt volgens een vaste structuur. Aan het begin van de vergadering herhalen we de regels en afspraken.

- we luisteren naar elkaar
- we praten om de beurt
- we maken geen ruzie als we het niet eens zijn
- we denken goed na
- we houden ons aan het onderwerp

Daarna nemen we de notulen door. Zijn alle opdrachten uitgevoerd?
Nieuwe punten vanuit de groepen of het team worden aangedragen en besproken. Ook is er ruimte om de verschillende activiteiten te evalueren.
We maken afspraken wie welke opdracht gaat uitvoeren.
Na de vergadering maakt de leerkracht de notulen. De leerlingen bespreken die in de eigen groep.

Wat leert een leerling zoal in de leerlingraad:

- zich te houden aan de gemaakte vergader afspraken.
- zijn mening te geven maar ook te luisteren naar de mening van een ander.
- een probleem aan te geven van zichzelf of van een klasgenoot. Hij leert
   ook dit probleem met anderen te bespreken.
- meedenken over voorstellen van de juf of andere leerlingen.
- vertellen over de vergadering in de eigen groep.

Wie zitten er dit schooljaar in de leerlingraad:

 

Onderbouw 1


 
Ik ben Salim.  Ik ben 12 jaar.
Ik hou van: voetbal, gamen en heb vroeger nog aan judo gedaan.
Ik zit in de leerlingenraad omdat de meeste van mijn medeleerlingen op mij gestemd hebben.
Ik vind het echt leuk.
Mijn ideeën voor de leerlingenraad zijn:  Kunstgras in de voetbalkooi,  naast het winterkamp ook nog een schoolreisje met elkaar.


Onderbouw 2


Ik ben Berdan.  Ik ben 13 jaar.
Ik hou van: voetballen, films kijken, chillen, eten.
Ik vind het leuk om deel te nemen aan de leerlingenraad.  Zo kan ik meepraten over wat we op onze school zouden kunnen veranderen of verbeteren.
Daarnaast vind ik het er ook gezellig.

 

Middenbouw


Ik ben Abel.  Ik ben 13 jaar.
Mijn hobby's zijn: voetbal, gamen, films kijken.
De leerlingenraad is gezellig en leuk.
Mijn voorstel is dat we op school een Playstation 4 gaan aanschaffen i.p.v. de Wi die we nu hebben.
 

Bovenbouw 3Mijn naam is Dylan.  Ik ben 16 jaar.
Ik hou van voetballen, gamen en ik ga graag naar de bioscoop.
Ik ben blij dat ik eindelijk ook een keer aan de leerlingenraad mag deelnemen.
Ik wil vooral mijn medeleerlingen vertegenwoordigen in de leerlingenraad en de dingen die bij hen spelen in de leerlingenraad ter sprake brengen.
 


Bovenbouw 1

Mijn naam is Ali en ik ben bijna 16 jaar.
Mijn hobby's zijn:  voetballen, duiven houden, …
Ik vind het fijn om deel te nemen aan de leerlingenraad.  Vooral om te kijken of we dingen kunnen verbeteren en/of meer dingen geregeld kunnen krijgen.


Bovenbouw 2


Merlijn wil niet met een foto op de website.Juf Lies