iedere leerling op de juiste plek
Iedere leerling
op de juiste plek
Iedere leerling
op de juiste plek

Leren op locatie

Als leerlingen rond de leeftijd van 16 jaar toe zijn aan een nieuwe stap, bieden wij de mogelijkheid werkervaring op te doen op een leerwerkplek buiten de school. Dit is een echte werkplek, waar een groepje leerlingen onder begeleiding van een eigen leerkracht aan de slag gaat.


 

Papenhoeve in Papendrecht.

Op donderdagochtend gaan een zestal leerlingen o.l.v. een leerkracht naar de kinderboerderij "Papenhoeve" (http://www.kinderboerderijpapenhoeve.nl).
De leerlingen zorgen zelf voor oude kleding en krijgen op de Papenhoeve bedrijfskleding aan.
De leerlingen oefenen in het krijgen van een juiste arbeidshouding en werknemersvaardigheden. Ze doen dit door allerlei werkzaamheden uit te voeren zoals:
Het opzetten van het terras; het vegen van het terrein; het uitmesten van de weide; het harken van bladeren; het uitmesten van de dierenverblijven etc.
Om 10 over tien is het een kwartier pauze en drinken en eten we wat met elkaar.
Na afloop bespreekt elke leerling met de leerkracht wat hij/ zij heeft gedaan, hoe het ging, hoe de werkhouding was, de concentratie, het omgaan met leiding en collega's, de taakaanpak enz. De leerlingen werken ook elk aan een individueel doel waarop ze instructie krijgen en waaraan ze werken. Op deze manier wordt de leerling zich steeds bewuster van zijn eigen verantwoordelijkheden en ontwikkeling als werknemer en leert daar gericht aan te werken.


 

Supermarkt MCD in Papendrecht.

Iedere dinsdag ochtend vertrekken 6 leerlingen en een leerkracht met de schoolbus richting Papendrecht om te gaan werken bij de MCD supermarkt. Nadat de leerlingen een MCD-trui hebben aangetrokken en gecontroleerd hebben of ze er netjes uitzien, krijgen ze een korte instructie. In tweetallen gaan de leerlingen aan het werk met het bijvullen van producten. Bij het vakkenvullen komen aardig wat vaardigheden kijken. De producten moeten op de juiste plaats in het schap, de barcodes moeten vergeleken worden en het is belangrijk om naar de houdbaarheidsdatum te kijken. Bovendien moet alles netjes staan en gespiegeld worden.

Op deze leerwerkplek worden naast deze werkzaamheden ook basisvaardigheden getraind die belangrijk zijn voor werken in het algemeen. Zo is het belangrijk dat de leerlingen goed met elkaar samenwerken als echte collega's en hulp vragen als dat nodig is. Ze leren ook meerdere opdrachten na elkaar uit te voeren en door te werken. Ook is het nodig om je eigen werk te controleren op fouten. Gedrag als werknemer kan op deze werkplek goed geoefend worden.
Aan het eind van de ochtend rijden we terug naar school. Daar evalueren we de ochtend en de persoonlijke leerdoelen van de leerlingen.

Inmiddels zijn we al aardig ingeburgerd in de supermarkt. Enkele klanten kennen ons al en af en toe helpen onze leerlingen klanten als ze iets zoeken in de winkel. Sommige leerlingen zijn zo enthousiast over dit werk dat ze hierin verder willen. 

Combigoods in Papendrecht


Op vrijdagochtend gaan wij naar het leerwerkbedrijf Combigoods in Papendrecht.
We vertrekken om 9 uur van school en komen om 12 uur weer terug op school.
We zijn van kwart over 9 tot kwart over 10 aan het werk.
Dan hebben wij 15 minuten pauze en mogen we koffie of thee drinken.
Van half 11 tot kwart voor 12 zijn wij weer aan het werk.
Elke week moet het bedrijf duizenden medicijnendozen vouwen en wij helpen daar aan mee.
We moeten de dozen vouwen en dan goed stapelen in een grotere doos. Soms mogen wij ook mee werken aan andere opdrachten.
Bijvoorbeeld verschillende snoepjes of koekjes in dozen stoppen of labels/stickers plakken.
De leerlingen vinden het leuk om te werken bij Combigoods en gaan graag mee.
Soms is het wel lastig om de hele ochtend hetzelfde werk te doen, maar de leerlingen dagen elkaar graag uit.
Combigoods is een fijne werkplek en een mogelijke uitstroomplek voor de leerlingen die beschut gaan werken.


Werken in de speeltuin Oosterkwartier.
 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/4mTNK2SBgZU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
 

De Lockhorst

Op de dinsdagmiddag gaat de bovenbouw 1 naar de Lockhorst en op woensdagochtend de bovenbouw 3.
Wij gaan dit jaar voor het eerst naar de Lockhorst, maar we vinden het nu al een leuke werkplek.
Op woensdagochtend werken wij van kwart over 9 tot kwart voor 12 bij de Lockhorst.
Elke week nemen wij de schoonmaaktaken op ons.
We doen schoonmaakwerkzaamheden in de sporthal zoals de kleedkamers schoonmaken de vloer schoonmaken met de boenmachine. Bij het zwembad maken we de tribunes schoon: vegen, dweilen, ramen wassen en de prullenbakken legen.
We zorgen er ook voor dat de entree schoon is.  Hard werken, maar wel goed voor onze werknemersvaardigheden.
Er gebeurt veel in de Lockhorst dus het is soms wel lastig om geconcentreerd te werken, maar dit lukt al aardig.
De Lockhorst is een fijne plek waar wij veel kunnen leren.

SMILE

Smile is een leerwerkbedrijf en ze begeleiden mensen uit de sociale werkvoorziening naar werk.
De naam is niet toevallig gekozen. Bij Smile krijgen mensen de kans om met plezier te werken.

Smile is voor onze school een Leren op Locatie plek, in Alblasserdam, waar leerlingen 1 dagdeel per week naar toe gaan om werknemersvaardigheden te leren.
Op maandag is meester Randy daar te vinden met een groep leerlingen in de ochtend en in de middag met een andere groep leerlingen.

Dit is wat de leerlingen zeggen er zelf over:
  • 'Smile is een inpakbedrijf uit Alblasserdam, waar leerlingen zelfstandig leren werken.'
  • 'Je leert doosjes vouwen.'
  • 'We pakken voor de Beren servetjes in'.'
  • 'Je leert gezamenlijk werken met andere mensen die je niet kent'.'
  • 'Je doet hier van alles. Inpakken, doosjes vouwen. Je leert doorwerken.'


fotoalbum